BetaPlus

Program wsparcia pacjentów BetaPlus skierowany jest do osób, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane (SM) oraz włączono leczenie preparatem interferonu beta-1b. Celem jest wsparcie pacjenta w terapii poprzez dostarczenie wiedzy na temat choroby, leczenia oraz zmotywowanie do prowadzenia zdrowego i w miarę możliwości aktywnego stylu życia.

 

Na tej stronie znajdziesz edukacyjne materiały do pobrania oraz filmy, które przybliżą Ci zagadnienia związane z SM.

Alt tag

Stwardnienie rozsiane to jedna z najczęściej występujących chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN). U każdego pacjenta występują inne symptomy, co wynika ze specyfiki tej choroby. W skrócie stwardnienie rozsiane rozwija się, ponieważ komórki układu immunologicznego normalnie stanowiące naturalną barierę przed szkodliwymi czynnikami, wykazują agresję wobec elementów komórek nerwowych mózgu i rdzenia kręgowego. W Twoim organizmie niszczeniu ulega mielina, czyli białkowa substancja otaczająca włókna nerwowe centralnego systemu nerwowego. Mielina znacznie przyśpiesza przekazywanie impulsów nerwowych przez włókna nerwowe. Jeżeli zostanie ona uszkodzona w niewielkim stopniu, impuls może wędrować dalej bez przeszkód lub zostać tylko w niewielkim stopniu zmieniony. Jeżeli uszkodzenie jest poważniejsze, miejsce mieliny zajmuje tkanka łączna (blizna), a w krańcowych sytuacjach może dojść do uszkodzenia włókien nerwowych.

W konsekwencji przebieg impulsów nerwowych może ulec zakłóceniu, a nawet przerwaniu. W zależności od lokalizacji ognisk stwardnienia, różne funkcje organizmu zostają zaburzone lub wstrzymane.

Alt tag

Chociaż obecnie stwardnienie rozsiane jest nieuleczalne, jednak dzięki odpowiedniej terapii lekowej, zdrowemu stylowi życia i stosowaniu leczenia modyfikującego oraz objawowego, pacjenci mogą spowalniać przebieg choroby i żyć stosunkowo normalnie. Twoja postawa i zaangażowanie w terapię, prowadzenie odpowiedniego stylu życia oraz regularne przyjmowanie leku i odbywanie wizyt kontrolnych mają ogromny wpływ na jakość Twojego życia i przebieg choroby.

PP-KYL-PL-0172-1