Bayer współpracuje z ekspertami polityki zdrowotnej i organizacjami zawodowymi na poziomie krajowym i globalnym takimi jak:

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”,

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i Międzynarodowa Federacja Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (IFPMA).

INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, reprezentuje ponad 30 działających w Polsce firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. Celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Rozwiązania takie powinny pozwalać pacjentom na korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii tak, by polskie standardy leczenia odpowiadały światowym.

Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”

Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA" jest pierwszą i najdłużej działającą organizacją w branży farmaceutycznej zrzeszającą na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Aktualnie członkami Izby jest 110 podmiotów, wśród których znajdują się hurtownie farmaceutyczne, importerzy oraz krajowi i zagraniczni producenci leków.

 

Podstawowym celem Izby jest ochrona praw jej członków i reprezentowanie ich interesów, w tym gospodarczych, wobec organów władzy państwowej, samorządowej oraz przed innymi instytucjami właściwymi ze względu na charakter prowadzonej działalnośc

EFPIA

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych reprezentuje przemysł farmaceutyczny działający w Europie. Do organizacji bezpośrednio należy ponad 30 krajowych stowarzyszeń i ponad 30 firm farmaceutycznych i jest głosem 2000 firm zaangażowanych w działalność badawczo - rozwojową i wprowadzanie nowych leków.

IFPMA

Międzynarodowa Federacja Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych jest ogólnoświatową, organizacją pozarządową, reprezentującą sektor farmacji, bio-techniki oraz szczepionek. Do grona jej członków należy ponad 20 czołowych firm międzynarodowych oraz blisko 50 narodowych i regionalnych stowarzyszeń branżowych, obejmujących swym zasięgiem zarówno kraje rozwinięte jak i rozwijające się. IFPMA zwiększa bezpieczeństwo pacjentów poprzez polepszenie oceny ryzyka związanego z lekami i zwalczanie ich fałszowania.