Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel. (+48 22) 5723500
Fax: (+48 22) 5723555
 

Formularz kontaktowy

 

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.340.000 zł

 

 

Odwiedź stronę Bayer Polska