Aspirin Cardio

Jak działa Aspirin® Cardio?

Zawały serca oraz udary mózgu spowodowane są zatkaniem tętnic. Szczególnie narażone na nie są osoby z chorobą wieńcową, z licznymi czynnikami ryzyka, po pierwszym zawale oraz z epizodami niedokrwienia mózgu.

 

Aspirin® Cardio hamuje zlepianie się płytek krwi, co utrudnia zatykanie naczyń krwionośnych i w konsekwencji zmniejsza ryzyko zawałów serca oraz udarów mózgu.

Stosowanie Aspirin® Cardio w podejrzeniu zawału serca lub świeżym zawale

Przy podejrzeniu zawału lub w świeżym zawale (we wczesny stadium zawału serca) trzeba działać szybko. Zapamiętaj prosty schemat i reaguj.

Aspirin Cardio
Aspirin Cardio
Aspirin Cardio

Przyjęcie Aspirin® Cardio hamuje aktywność cyklooksygenazy, przeciwdziałając zlepianiu się płytek krwi i ułatwiając fibrynolizę. Natomiast rozgryzienie tabletek pozwala przyspieszyć ich wchłanianie.

Niezwykle ważny jest czas, jaki upływa od wystąpienia objawów zawału do rozpoczęcia leczenia, ponieważ im wcześniej rozpocznie się leczenie zawału, tym więcej mięśnia sercowego można uratować.

Inne obszary zastosowania leku Aspirin® Cardio:

Kwas acetylosalicylowy jest wskazany do stosowania u dorosłych w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego:

 

 • w niestabilnej chorobie wieńcowej,
 • w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca,
 • w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych naczyniach,
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA
 • w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, 
 • w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych. 

We wskazaniach leczniczych i profilaktyce zaleca się przyjmowanie 1 tabletki dziennie. Tabletkę należy połknąć w całości, aby uniknąć zniszczenia otoczki ochronnej.

   

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku (celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu),
  • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,
  • jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
  • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
  • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
  • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,
  • jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
  • jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
  • w ostatnim trymestrze ciąży,
  • u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a

   

   

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi. W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Reakcje nadwrażliwości, np. w postaci odczynów skórnych, pokrzywki, wysypki, świądu, zaburzeń sercowo-oddechowych, napadów astmy, obrzęków, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, są zazwyczaj objawami przedawkowania. Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku Aspirin Cardio zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego; może także wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (zmęczenie), bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi).

   

   

  • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.
  • Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
  • Zgłaszano ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek, martwicę brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.
  • U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) zgłaszano hemolizę lub niedokrwistości hemolityczną.
  • Enteropatia zwężeniowa jelit (przewlekła niedrożność jelit).

   

  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  (*) Rekomendowana dawka to 200-300 mg, rozgryzione i połknięte.
  (wg Charakterystyki Produktu Leczniczego Aspirin® Cardio 100 mg)

   

  Aspirin Cardio® - skrócona informacja o leku

  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

   

  PP-ASP-PL-0011-1