Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leków

Androcur®

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

Ograniczenia w stosowaniu octanu cyproteronu spowodowane ryzykiem wystąpienia oponiaka

PDF

CHCs®

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

CHCs - komunikat dla Fachowych Pracowników Ochrony Zdrowia

PDF

DHPC letter - Jeanine; Ostrzeżenie o nieznacznym podwyższeniu ryzyka ŻChZZ (2018)

PDF

Karta informacyjna dla pacjentek

PDF

Lista kontrolna dla lekarzy

PDF

Pytania i odpowiedzi (2018)

PDF

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący bezpieczeństwa stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych

PDF

Diane® 35

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Diane-35® materiały edukacyjne - Karta informacyjna dla pacjentki i lista kontrolna dla lekarza

PDF

List do Diane®35 materiały edukacyjne – karta informacyjna dla pacjentki i lista kontrolna dla lekarza

PDF

Komunikat dla Fachowych Pracowników Ochrony Zdrowia

PDF

Komunikat dla Fachowych Pracowników Ochrony Zdrowia - przypomnienie

PDF

Eylea®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Materiały dla lekarza:

Najważniejsze informacje dla lekarzy dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Eylea®

PDF

Materiały dla pacjenta:

wAMD - zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem

PDF

DME - zwyrodnienie plamki żółtej związane z cukrzycą

PDF

CRVO - niedrożność żyły środkowej siatkówki

PDF

BRVO - niedrożność gałęzi żyły środkowej siatkówki

PDF

mCNV - zaburzenia widzenia spowodowane neowaskularyzacją podsiatkówkową wtórną do krótkowzroczności

PDF

Nebido®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Wytyczne dotyczące podawania produktu Nebido® (testosteronu undecylan) - Informacje dla personelu opieki zdrowotnej

PDF

Xarelto®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Materiały dla lekarza:

Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto® (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku

PDF

Xarelto® Charakterystyka Produktu Leczniczego

PDF

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia:

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący zwiększonego ryzyka nawrotów zdarzeń zakrzepowych u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym

PDF

Xofigo®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Xofigo® zmiana dotycząca wzorcowego materiału odniesienia NIST

PDF

LNG-IUS®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Rozróżnianie domacicznych systemów terapeutycznych uwalniających lewonorgestrel (LNG-IUS) firmy Bayer oraz ryzyko ciąży pozamacicznej, broszura dla lekarzy

PDF