Xarelto®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Materiały dla lekarza:

Najważniejsze informacje dla lekarzy dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Xarelto®

PDF

European Commission: Xarelto® Charakterystyka Produktu Leczniczego

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia:

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący zwiększonego ryzyka nawrotów zdarzeń zakrzepowych u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym

PDF