Eylea®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Materiały dla lekarza:

Najważniejsze informacje dla lekarzy dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Eylea®

PDF

Materiały dla pacjenta:

wAMD - zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem

PDF

DME - zwyrodnienie plamki żółtej związane z cukrzycą

PDF

CRVO - niedrożność żyły środkowej siatkówki

PDF

BRVO - niedrożność gałęzi żyły środkowej siatkówki

PDF

mCNV - zaburzenia widzenia spowodowane neowaskularyzacją podsiatkówkową wtórną do krótkowzroczności

PDF