Obsługa Autowstrzykiwacza Betaconnect

Do wykonania wstrzyknięcia służy prosty w obsłudze autowstrzykiwacz BETACONNECT. Urządzenie umożliwia ustawienie głębokości wkłucia igły na 8, 10 lub 12 mm. Proces wstrzyknięcia za pomocą urządzenia BETACONNECT odbywa się w czterech etapach wykonywanych automatycznie przez urządzenie:

Etap I Wkłucie igły

Strzykawka jest popychana do przodu, aby igła przebiła skórę.

Etap II Wstrzyknięcie leku

Lek jest wstrzykiwany podskórnie (szybkość wstrzyknięcia zależy od ustawionej szybkości wstrzyknięcia).

Etap III Czas oczekiwania

Igła przez krótki czas pozostaje w skórze, co umożliwia rozchodzenie się leku w tkance podskórnej.

Etap IV Wyciągnięcie igły

Strzykawka z igłą jest wycofywana po wstrzyknięciu

Po wyciągnięciu igły urządzenie BETACONNECT emituje kilka krótkich sygnałów dźwiękowych oraz wyświetla wolno migający niebieski pasek świetlny.

Dokładny opis jak użytkować i dbać o BETACONNECT znajdziesz TU:

oraz w filmie instruktażowym

PP-KYL-PL-0172-1