Raportowanie kwestii bezpieczeństwa stosowania i jakości produktów
w Programach Zapewnienia Jakości Stosowania Wewnątrzmacicznych Systemów Terapeutycznych

Mirena PAFP-PL-2006-000001

Kyleena PAFP-PL-2018–000001

 

Kiedy korzystać z przycisku "Zgłoś wadę jakościową/Zgłoś nieudane założenie bez towarzyszących zdarzeń niepożądanych"?

  1. Jeżeli produkt wzbudził wątpliwości przed przystąpieniem do procedury zakładania i zabiegu nie rozpoczęto (tzw. czysta wada jakościowa).
  2. Jeżeli miało miejsce nieudane założenie (bez względu na powód), któremu nie towarzyszyły żadne zdarzenia niepożądane (np. ból, krwawienie).

 

Kiedy korzystać z przycisku "Zgłoś zdarzenie niepożądane"?

  1. Jeżeli podczas zakładania lub w czasie użytkowania systemu przez pacjentkę wystąpiły jakiekolwiek zdarzenia niepożądane.
  2. Jeżeli miało miejsce nieudane założenie (bez względu na powód), któremu towarzyszyły zdarzenia niepożądane  (np. ból, krwawienie).

 

Dla każdego zgłaszanego w programie systemu IUS (czyli wkładki wewnątrzmacicznej) należy wypełnić osobne zgłoszenie!

 

PP-KYL-PL-0317-1