Formularz raportowania kwestii bezpieczeństwa stosowania i jakości produktów dla Raportów Zdarzeń Niepożądanych i Wad Jakościowych

Dane zgłaszającego Przedstawiciela Bayer
Informacje ogólne
Informacje o pacjentce

Jeśli wybrano Tak, proszę podać dostępne informacje w polu Opis zdarzenia.

Dane zgłaszającego lekarza
Podejrzewany produkt (Mirena)
Podejrzewany produkt (Kyleena)
Podejrzewany produkt (Jaydess)
Zdarzenie niepożądane/zdarzenie niepożądane z towarzyszącą wadą jakościową lub z nieudanym założeniem
Dodatkowe informacje

PP-KYL-PL-0317-1