Raport z wizyty Pacjenta w ramach Programu VentaPlus

Jeżeli zakończenie/przerwanie leczenia wynikało z którejś z poniższych sytuacji  należy wypełnić formularz zgłoszenia zn/wj/ns, do którego link pojawi się po wysłaniu tego formularza wizyty:

- brak skuteczności leczenia lekiem Ventavis wynikający z zapisów programu lekowego Ministra Zdrowia

- brak skuteczności leczenia lekiem Ventavis wynikający z podejrzenia wady jakościowej

- ciąża

- zakończenie leczenia ze względu na zdarzenia niepożądane

- śmierć pacjenta

Jeśli pacjent nie przestrzega zaleceń/zgłosił zdarzenie niepożądane/wadę jakościową/niepowodzenie stosowania należy KONIECZNIE uzupełnić formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego/wady jakościowej/niepowodzenie stosowania, do którego link pojawi się po uzupełnieniu i przesłaniu tego formularza wizyty.

Wszystkie zdarzenia niepożądane, wady jakościowe, niepowodzenia stosowania należy zgłaszać w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania o nich informacji na stronie  http://zdrowie.bayer.com.pl/zdarzenia-niepozadane-ventaplus. W przypadku problemów ze zgłoszeniem przez stronę www, zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: dsiciomspoland@bayer.com lub pod numerem +48 22 572 39 76 (możliwość nagrania wiadomości 24h/7 dni w tygodniu).

PP-VEN-PL-0051-1