Raport z I wizyty Pacjenta w ramach Programu VentaPlus

Jeśli pacjent zgłosił zdarzenie niepożądane/wadę jakościową/niepowodzenie stosowania należy KONIECZNIE uzupełnić formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego/wady jakościowej/niepowodzenie stosowania, do którego link pojawi się po uzupełnieniu i przesłaniu tego formularza wizyty.

Wszystkie zdarzenia niepożądane, wady jakościowe, niepowodzenia stosowania należy zgłaszać w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania o nich informacji na stronie http://zdrowie.bayer.com.pl/zdarzenia-niepozadane-ventaplus. W przypadku problemów ze zgłoszeniem przez stronę www, zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: dsiciomspoland@bayer.com lub pod numerem +48 22 572 39 76 (możliwość nagrania wiadomości 24h/7 dni w tygodniu).

 

PP-VEN-PL-0051-1