Polityka prywatności Bramki Bayer Connect

Bayer Sp. z o.o., 02-326 Warszawa, Polska (zwana dalej „my” lub „nas”) jako administrator przetwarzania Państwa danych osobowych, pragnie udzielić Państwu informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Cel przetwarzania i kategorie danych osobowych

Następujące dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 

Rejestracja do serwisu Bayer Connect

 

Aby móc korzystać z treści dostępnych wyłącznie dla lekarzy, musisz najpierw stworzyć konto w serwisie Bayer Connect. Przy rejestracji ustalisz własne dane logowania, które będą potrzebne aby móc zalogować się na osobiste konto. 

 

W celu rejestracji i późniejszej procedury logowania gromadzimy następujące informacje o Tobie: 

 

 1. Imię i nazwisko (opcjonalnie)
 2. Adres email
 3. Data urodzenia
 4. Numer PWZ
 5. Hasło

 

Przetwarzamy te dane w celu umożliwienia dostępu do treści przeznaczonych wyłącznie dla lekarzy. Dane te są usuwane w sytuacji kiedy konto zostaje usunięte.
 

Przenoszenie danych w celu zleconego przetworzenia

Do przetwarzania Państwa danych w pewnym stopniu będziemy korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców. Są oni starannie przez nas dobierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych, mogą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i ściśle wg naszych wytycznych.

 

Przenoszenie danych na osoby trzecie

Udostępniamy dane osobom trzecim w następujących celach:

 

 

Osoba trzecia

Zakres i cel przetwarzania

Naczelna Izba Lekarska

Weryfikacja online PWZ lekarza lub lekarza dentysty

 

 

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Cel

Podstawa prawna

Objaśnienie

Konieczność udostępnienia danych

Konsekwecja nieudostępnienia danych

Rejestracja do serwisu Bayer Connect

Art. 6(1) (b) RODO

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia dostępu do treści przeznaczonych wyłącznie dla lekarzy.

Tak

Brak możliwości udostępnienia treści przeznaczonych wyłącznie dla lekarzy

 

 

Informacje dotyczące praw

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

 

 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody.

 

Aby skorzystać z tych praw należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej. 

 

Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa lub na adres Privacy.Poland@bayer.com.

 

Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Aktualizacje naszej Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021