Znaczenie PChN

ODLEGŁE SKUTKI PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2

img

W 2019 roku około 463 milionów dorosłych w wieku 20-79 lat na całym świecie chorowało na cukrzycę, przy czym u około 90% z nich obecna jest cukrzyca typu 21

img

Nawet u 40% pacjentów z cukrzycą typu 2 rozwija się przewlekła choroba nerek2

img

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 3 prawdopodobieństwo śmierci z dowolnej przyczyny (w tym choroby sercowo-naczyniowej) jest 10-krotnie większe niż progresja do stadium 5 zaawansowania PChN, dializy lub przeszczepu nerki3*

img

PChN może skrócić oczekiwaną długość życia pacjentów z cukrzycą nawet o 16 lat w porównaniu z ogólną populacją bez żadnej z tych chorób4

*Norweskie 10-letnie badanie obserwacyjne pacjentów z PChN w stadium 3 (N = 3047).3

RYZYKO ZDARZEŃ SERCOWO-NACZYNIOWYCH POJAWIA SIĘ NA WCZESNYM ETAPIE W PRZEBIEGU PCHN U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2 I ROŚNIE WRAZ ZE STOPNIEM NASILENIA CHOROBY.5

img

PROGRESJA PChN MOŻE MIEĆ POWAŻNE KONSEKWENCJE DLA PACJENTÓW

Progresja PChN w cukrzycy typu 2 prowadzi do pogarszania się czynności nerek, pogorszenia czynności sercowo-naczyniowej i ostatecznie schyłkowej niewydolności nerek. Gdy czynność nerek spadnie poniżej pewnego progu, pacjenci stają w obliczu powikłań i ryzyka związanego ze schyłkową niewydolnością nerek ESRD.7,8

img

Do 40% pacjentów z cukrzycą typu 2 rozwinie przewlekłą chorobę nerek

img

Nawet 60% pacjentów z ESRD umrze w ciągu najbliższych 5 lat. Nawet najlepsza dializoterapia lub przeszczep nerki nie są tak korzystne, jak naturalnie funkcjonująca nerka, dlatego tak istotna jest ochrona nerek przed progresją PChN7,9,10

Aspirin Cardio

Obecny standard opieki nie uwzględnia ryzyka związanego z zapaleniem i zwłóknieniem, które stanowią niekontrolowany czynnik wywołujący progresję Przewlekłej Choroby Nerek2,11-16

Następna strona

BP: ciśnienie krwi; PChN: przewlekła choroba nerek; EASD: Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą; HbA1c: hemoglobina glikowana; KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes; DM2: cukrzyca typu 2.

 

References: 1. Tesch GH, et al. Front Pharmacol. 2017;8. doi:10.3389/fphar.2017.00313. 2. Alicic RZ, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12(12):2032– 2045. 3. Alicic RZ, et al. Adv Chronic Kidney Dis. 2018;25(2):181–191. 4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. Kidney Int. 2020;98(4S):S1–S115. 5. Cosentino F, et al; ESC Scientific Document Group. Eur Heart J. 2020;41(2):255–323. 6.Tuttle KR, et al. Am J Kidney Dis. 2021;77(1):94–109.7. ACR. National Kidney Foundation. Accessed January 12, 2021. https://www.kidney.org/kidneydisease/siemens_hcp_acr. 8. Campion CG, et al. Can J Kidney Health Dis. 2017;4. doi:10.1177/2054358117705371. 9. Kidney v Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):1–150.

PP-KER-PL-0000-1