Oznaczenie UACR

PODWYŻSZONY UACR: WCZESNY SYGNAŁ USZKODZENIA NEREK I PROGRESJI PChN1,2

POWODOWAĆ ALBUMINURIĘ, KTÓRA JEST WCZEŚNIE
WYKRYWALNYM MARKEREM USZKODZENIA NEREK1-3

Aspirin Cardio

Badanie UACR służy do wykrywania uszkodzeń nerek poprzez
pomiar wskaźnika albumina/kreatynina w moczu1

Aspirin Cardio

Rosnący poziom UACR jest wskaźnikiem pogarszającego
się uszkodzenia  nerek i predyktorem szybszej progresji PChN1

Aspirin Cardio

Według KDIGO poziom UACR powyżej 300 mg/g
jest bardzo wysokie i wymaga szczególnej uwagi1

Aspirin Cardio

Zachęcamy do regularnego oznaczania UACR
w celu wczesnej oceny i identyfikacji progresji PChN1,4

BP: ciśnienie krwi; PChN: przewlekła choroba nerek; EASD: Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą; HbA1c: hemoglobina glikowana; KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes; DM2: cukrzyca typu 2.

 

References: 1. Tesch GH, et al. Front Pharmacol. 2017;8. doi:10.3389/fphar.2017.00313. 2. Alicic RZ, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12(12):2032– 2045. 3. Alicic RZ, et al. Adv Chronic Kidney Dis. 2018;25(2):181–191. 4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. Kidney Int. 2020;98(4S):S1–S115. 5. Cosentino F, et al; ESC Scientific Document Group. Eur Heart J. 2020;41(2):255–323. 6.Tuttle KR, et al. Am J Kidney Dis. 2021;77(1):94–109.7. ACR. National Kidney Foundation. Accessed January 12, 2021. https://www.kidney.org/kidneydisease/siemens_hcp_acr. 8. Campion CG, et al. Can J Kidney Health Dis. 2017;4. doi:10.1177/2054358117705371. 9. Kidney v Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):1–150.

PP-KER-PL-0000-1