Oznaczenie eGFR

OZNACZAJĄC TYLKO eGFR, MOŻNA PRZEOCZYĆ WCZESNE OZNAKI USZKODZENIA NEREK1-3

Aspirin Cardio

Nawet pacjenci z prawidłowym eGFR są narażeni na zwiększone ryzyko
progresji PChN, jeśli poziomy UACR są podwyższone2

Aspirin Cardio

UACR jest bardziej czułą miarą wczesnego uszkodzenia
nerek, podczas gdy eGFR jest bardziej wiarygodnym
wskaźnikiem późniejszej utraty czynności nerek1,4

Aspirin Cardio

Wytyczne KDIGO i EASD zachęcają lekarzy do oznaczania zarówno eGFR,
jak i UACR co najmniej raz w roku u pacjentów z przewlekłą
chorobą nerek i cukrzycą typu 22,3

Łącznie rosnący poziom albuminurii i zmniejszone wskaźniki
eGFR wskazują na kliniczne objawy uszkodzenia nerek2

img

BP: ciśnienie krwi; PChN: przewlekła choroba nerek; EASD: Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Cukrzycą; HbA1c: hemoglobina glikowana; KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes; DM2: cukrzyca typu 2.

 

References: 1. Tesch GH, et al. Front Pharmacol. 2017;8. doi:10.3389/fphar.2017.00313. 2. Alicic RZ, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12(12):2032– 2045. 3. Alicic RZ, et al. Adv Chronic Kidney Dis. 2018;25(2):181–191. 4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. Kidney Int. 2020;98(4S):S1–S115. 5. Cosentino F, et al; ESC Scientific Document Group. Eur Heart J. 2020;41(2):255–323. 6.Tuttle KR, et al. Am J Kidney Dis. 2021;77(1):94–109.7. ACR. National Kidney Foundation. Accessed January 12, 2021. https://www.kidney.org/kidneydisease/siemens_hcp_acr. 8. Campion CG, et al. Can J Kidney Health Dis. 2017;4. doi:10.1177/2054358117705371. 9. Kidney v Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):1–150.

PP-KER-PL-0000-1