Nebido®

Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa leku

Wytyczne dotyczące podawania produktu Nebido® (testosteronu undecylan) - Informacje dla personelu opieki zdrowotnej

PDF